Muzeum otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2015 roku

w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w skrócie za edukację muzealną) oraz wyróżnienie w kategorii "publikacje książkowe" za wydawnictwo "Polskie poznawanie świata".

--------------------------------

Przypominamy, że ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w następujących kategoriach:

- wystawy,

- publikacje książkowe,

- dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego

( w tym wydawnictwa multimedialne),

- dokonania z zakresu konserwacji.

 

--------------------------------

„LEKCJE REGIONALIZMU NA ŻYWO” DOCENIONE.

Kilka słów o projekcie edukacyjnym.

Projekt realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 w dwóch budynkach Muzeum Miejskiego w Żorach. W budynku MOK w Osinach, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Regionalnej realizowane były Lekcje regionalizmu na żywo – Śląski Rok Obrzędowy,  

a w siedzibie Muzeum Miejskiego - konkursy, warsztaty, konferencje i czwartkowe spotkania

z nauką.

Osobą odpowiedzialną za projekt była Jadwiga Tabor, kierownik Działu Edukacji.

Realizacja zadań projektu odbywała się w zaaranżowanych pomieszczeniach, gdzie cyklicznie w zależności od tematu zmieniały się wystawy czasowe, tworząc „Żywe Muzeum Regionalizmu”.

Zainteresowanie lekcjami  było  bardzo duże, zarówno w naszym mieście, jak i w  całym województwie śląskim.  Ich charakter był niepowtarzalny i innowacyjny.

 

Projekt miał charakter interdyscyplinarny, wykorzystując wiedzę różnych dziedzin (historia, folklor, obrzędy, tradycje, muzyka, plastyka, taniec, język, itp.) w celu pełniejszego i wnikliwszego zaprezentowania tematu. Był wieloetapowy i zamknięty w okresie dwunastu miesięcy, co pozwalało na szeroki kontakt z problematyką projektu. Kładł nacisk na pracę edukacyjną, dzięki której wiedza dotycząca tematu została pogłębiana i promowana. Projekt realizowany był na tle scenografii, wprowadzającej w świat prezentowanego tematu,  tworząc dodatkowe bodźce ułatwiające odbiór i jego zrozumienie.  Przekazywane treści podawane były w ciekawy sposób, a odbiorca zachęcony do aktywności.

Działania podejmowane na lekcjach regionalizmu na żywo dają początek zainteresowaniom regionem, jego historią, kulturą, tradycją i obrzędowością. Uczestnicy zajęć otrzymywali czasopismo Bajtel, które zawiera najważniejsze informacje, będące tematem danej lekcji, co powoduje, że  zdobyta wiedza na długo zostaje w pamięci i zawsze można do niej wrócić, przeglądając czasopismo.

Głównym celem zajęć było nie tylko pokazanie obrzędów i zwyczajów, ale aktywny udział dzieci w rozwiązywaniu zadań, zabawach, tańcach i zajęciach plastycznych.

Dzieci, w zależności od tematu, zdobywały konkretną wiedze dotyczącą np.: sposobu kiszenia kapusty, skubania pierza, powitania wiosny itp.

 

Zdobyte wiadomości wyposażyły uczniów w wiedzę o regionie, którą wykorzystują w konkursach, prezentując wysoki poziom, tym samym zajmując wysokie lokaty. Niektóre konkursy wiedzowe i plastyczne skierowane były do rodzin, gdyż zależało nam na integracji pokoleń.

 

Elementy projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt.: Śląski rok obrzędowy skarbnicą wiedzy o regionie i rodzinie, realizowany w Centrum Edukacji Regionalnej.

Lekcje regionalizmu na żywo – rok obrzędowy

 1. Styczeń - Temat „W karnawale czas na bale – mięsopust”
 2. Luty - Temat „Szkubaczki”
 3. Marzec „Żegnaj Marzanno zimowa panno”
 4. Kwiecień „Zwyczaje świat wielkanocnych”
 5. Maj  - „W gospodarstwie domowym”
 6. Czerwiec – „Magia Nocy Świętojańskiej”
 7. Lipiec – „Klipa i Zuzka, zabawy naszych dziadków”
 8. Sierpień –„Śląskie strachy i straszydła”
 9. Wrzesień – „Od ziarenka do bochenka”
 10. Październik – „Kiszona kapusta w spiżarni babci”
 11. Listopad – „Od paprotki do węgielka – praca w kopalni”
 12. Grudzień – „Zwyczaje świat Bożego Narodzenia”

 

W siedzibie Muzeum realizowana była druga cześć projektu:

Warsztaty okolicznościowe dla dzieci i młodzieży

 1. Marzec „Ozdoby i dekoracje wielkanocne”
 2. Grudzień „Magia i czar Świąt Bożego Narodzenia”           

 

Konkursy regionalne i wojewódzkie

 1. Konkurs pt. Śląskie Godki
 2. Konkurs pt. Festiwal pieśni i przyśpiewek śląskich
 3. Konkurs na ozdoby i dekoracje Świąt Wielkanocnych
 4. Konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe
 5. Konkurs na lalki szmacianki (Bebok, Meluzyna, Szczyga, Utopek)

 

Wystawy czasowe – sztuka dziecięca i nie tylko

 1. Kwiecień - Temat: Ozdoby i dekoracje Świąt Wielkanocnych
 2. Maj - Temat: Lalki szmacianki (bohaterowie legend i podań śląskich np.:  Bebok, Meluzyna, Szczyga, Skarbnik, Podciep, Utopek)
 3. Grudzień - Temat: Ozdoby Bożonarodzeniowe

 

Śląska Konferencja Naukowa

 1. Śląska Konferencja pt.: W jaki sposób śląskie tradycje przekazywać młodemu pokoleniu? 

Warsztaty dla chętnych mieszkańców Żor i okolic

 1. Luty – Temat: Bransoletki z koralików – tkactwo koralikowe
 2. Marzec - Temat: Kartki wielkanocne
 3. Kwiecień - Koronkowe powitanie wiosny – szydełkowanie
 4. Listopad - Temat: pt.: Jak zrobić piękne ubranko dla lalki
 5. Grudzień –Temat: Klockowe szydełkowanie

Wydawnictwa

 • Czasopismo dla dzieci „Bajtel” – 11 sztuk oraz karty pracy (26 tysięcy egzemplarzy)
 • Materiały pokonferencyjne „Śląsk moje miejsce – historia, kultura, teraźniejszość i przyszłość”

 

W sumie w  projekcie pt.: Śląski rok obrzędowy skarbnicą wiedzy o regionie i rodzinie

udział wzięło 20 841 osób.

 

Dziękuję wszystkim koleżankom: Joannie Kipka, Urszuli Niechoj, Urszuli Wróbel, Leokadii Buchman, Marioli Zygmunt-Spendel, Barbarze Karwot, Eryce Krawczyk, Danucie Kolarskiej, Justynie Kloczkowskiej, Darii Leśniak, Annie Fladze oraz panom Ludwikowi Wróblowi i Tomaszowi Góreckiemu za wspólną realizację projektu,  pod tytułem Śląski rok obrzędowy skarbnicą wiedzy o regionie i rodzinie, który został bardzo wysoko oceniony w konkursie na najlepsze Muzealne Wydarzenie Roku 2015.

Dziękuję również Karolinie Ługowy i Agnieszce Sokół-Piszczek, które dbały na bieżąco o przekaz informacji w mediach, na portalach społecznościowych i stronach internetowych Muzeum Miejskiego w  Żorach.

Cieszymy się, że Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2015 roku, w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego trafiła do Żor. Mamy nadzieję, że działania prowadzone w Centrum Regionalnym w Osinach i Muzeum Miejskim przynoszą efekty, czego wyrazem jest liczny udział w zajęciach dzieci ze szkół i przedszkoli żorskich oraz całego województwa śląskiego.

 

Jadwiga Tabor

 

Wyróżnienie dla wydawnictwa "Polskie poznawanie świata".

 

Album stanowi rozbudowany komentarz, zarówno słowny, jak i obrazowy, do wystawy stałej, ale jest jednocześnie przemyślanym elementem projektu badawczego o tym samym tytule. W zamyśle autorów, wydawnictwo, z jednej strony, składa się z precyzyjnego opisu problematyki badawczej, z drugiej zaś, za pomocą eksponatu odwołuje się do procesu poznawczego, jaki zachodzi w muzeum.

Redaktorzy podejmując prace nad układem wydawnictwa, postawili sobie pytania: kto będzie jego odbiorcą i jakie treści w związku z tym powinno przekazywać. Jednym z założeń redakcyjnych było nadanie mu charakteru popularnonaukowego, który uzasadnia potraktowanie aparatu naukowego pierwszej części w sposób wybiórczy, a jednocześnie pozwala na dość swobodne snucie opowieści o kolekcji muzealnej w części drugiej.

Pierwsza część wydawnictwa składa się z ośmiu artykułów, których kolejność pozwala na zrozumienie, czym jest „Polskie poznawanie świata” w kontekście globalnego potraktowania problematyki, jej konkretyzacji geograficznej, wreszcie specyficznych „historii” wynikających z niego. Szerokie spektrum nadane treścią pozwoliło zaś na nakreślenie ram, które w kolejnych tomach serii wydawniczej będą wypełniane różnymi „opowieściami” tłumaczącymi temat badawczy.

Podpowiedzią, jak powinien wyglądać układ części katalogowej, był roboczy tytuł wydawnictwa – „Jak poznawaliśmy świat”. Właśnie w ten sposób potraktowano temat –  praktycznie i nowatorsko jednocześnie. Zadając sobie pytanie, w jaki sposób kolekcja Muzeum Miejskiego opisuje świat nie poprzestano jedynie na krótkich i niewiele mówiących notach katalogowych. W tym przypadku, zastosowano rozbudowany komentarz, który pokazuje zaplecze pracy muzeologa, jego warsztat naukowy, sposób myślenia o kolekcji i możliwościach jej rozbudowy. Wszystkie te aspekty zostały uwzględnione w komentarzu do eksponatów. Jednocześnie taka narracja została wzbogacona o szybką identyfikację miejsca i problemu. Stąd w wydawnictwie pojawiło się sporo map, a jego układ poligraficzny został wzbogacony o system zakładek z komentarzami.

Poznawanie świata, to nie tylko poznawanie białych plam na mapie, to również nieustający proces uczenia się jego bogactwa i różnorodności, odkrywania innych kultur, zrozumienia i wzajemnego szacunku. I takim celom, w zamyśle autorów mają służyć wydawnictwa serii „Polskie poznawanie świata”.

 

Katalog można nabyć w Punkcie Informacji Miejskiej znajdującym się w Muzeum Miejskim w Żorach.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.