OFERTA na rok 2016 


 

 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zajęcia w Świetlicy MOK w Osinach ul. Szkolna 5
Centrum Edukacji Regionalnej - lekcje regionalizmu na żywo

Wrzesień 9.00 lub 11.30
Temat: Kawałek chleba nie spadnie z nieba. 
Praca żniwiarza, młynarza, piekarza. Rozpoznawanie ziaren przez dotyk.  Poznanie procesu przygotowania ciasta chlebowego. 

Październik 9.00 lub 11.30
Temat: Domowe zapasy na zimę – kiszenie kapusty. 
Poznanie dawnych sposobów przygotowywanie warzyw i owoców do przechowywania w zimie np. suszenie, wekowanie, kiszenie kapusty. Zabawy i przesądy towarzyszące ich obróbce. Ilustrowanie ruchem tematycznych utworów muzycznych lub wierszy. Warsztaty artystyczne.

Listopad 9.00 lub 11.30
Temat: Górnik Ci jo górnik. 
Poznanie czarnego diamentu wydobywanego ze śląskiej ziemi – węgla. Tradycje i zwyczaje górników obchodzone w dniu ich święta – Barbórki. Zabawy i tańce z Karlikiem i Karolinką. Wizyta w zainscenizowanej kopalni. Warsztaty artystyczne.

Grudzień 9.00 lub 11.30 
Temat: Boże Narodzenie. 
Przybliżenie obrzędów i zwyczajów związanych z okresem bożonarodzeniowym. Wprowadzenie w świąteczny nastrój w trakcie warsztatów artystycznych poprzez przystrajanie żywej choinki oraz wykonywanie upominków. 

Styczeń 9.00 lub 11.30 
Temat: Bal w Osinach. 
Bal przebierańców z wykorzystaniem strojów własnych oraz dawnych śląskich strojów ludowych. Wesoła zabawa z nauką tradycyjnych tańców śląskich, śpiewanie piosenek i przyśpiewek ludowych. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do pokazywanego obrzędu

Luty 9.00 lub 11.30 
Temat: W jaśku pióra. 
Skubanie pierza i pisanie gęsim piórem. Zabawy z wykorzystaniem poduszek i pierzyny. Porównanie miejsc do snu i wypoczynku dawniej i dziś.  Poznanie ptaków, które dają nam ciepłe pióra wykorzystywane do produkcji poduszek, kołder i kurtek. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Marzec 9.00 lub 11.30 
Temat: Żegnaj Marzanno Zimowa Panno.    
Przygotowanie postaci symbolizujących zimę  i wiosnę. Uczestniczenie w obrzędach związanych z topieniem Marzanny i witaniem wiosny - zielonym Gaikiem. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do obrzędu.

Marzec - Kwiecień 9.00 lub 11.30 
Temat: Wielkanoc
Poznanie niektórych zwyczajów związanych z Wielkanocą. Rozwiązywanie zagadek i rebusów. Ilustracja ruchowa piosenki. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Kwiecień 9.00 lub 11.30
Temat: Śląskie strachy, straszki i straszydła.

Poznanie śląskich postaci bajkowych – utopek, bebok, straszek, połednica, podciep itp. Inscenizowanie z użyciem kukiełek różnych sytuacji, w których one występują. Ukazanie uniwersalnych wartości, którymi należy się kierować w życiu – uczciwość, wierność, przyjaźń, przestrzegani ogólnie przyjętych norm, itp. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Maj 9.00 lub 11.30 
Temat: Anawobista i Czarny lud.
Przybliżenie dzieciom dawnych zabaw i gier z zastosowaniem prostych i ogólnie dostępnych materiałów jak np. guziki, patyczki po lodach, kamyki, liście itp. Zabawy w sali i na świeżym powietrzu. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Czerwiec 9.00 lub 11.30 
Temat: Od raniusia do wieczora.

Pokazanie czynności i prac wykonywanych przez gospodynie za pomocą dawnych urządzeń i sprzętów domowych. Aktywny udział uczestników w pokazie codziennych czynnościach takich jak: pranie, suszenie, maglowanie, wieczorna kąpiel itp. Obowiązki dzieci związane z opieką nad młodszym rodzeństwem i zwierzętami w gospodarstwie. Zabawy dzieci przy wypełnianiu swoich obowiązków. Warsztaty artystyczne.

Czerwiec 9.00 lub 11.30 
Temat: Powitanie lata. 
Poznanie legend związanych z przesileniem letnim i dawnych obyczajów z tym dniem i nocą. Zabawy przy zainscenizowanym ognisku lub nad rzeką. Zebranie informacji na temat wierzeń i przesądów związanych z najdłuższym dniem i najkrótszą nocą.  Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

--------------------------------

Zapraszamy nauczycieli, którzy przygotowują dzieci do konkursów
"Znam swoje miasto" i "Z Żorkiem wędrujemy po Żorach"

na konsultacje do Muzeum Miejskiego.

--------------------------------

Każdy uczestnik zajęć w Centrum Edukacji Regionalnej otrzymuje czasopismo dla dzieci Bajtel będące podsumowaniem zdobytej wiedzy.

Zasady uczestnictwa z zajęciach
1.    Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci. 
2.    Podanie w przybliżeniu ilości uczestników.
3.    Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed planowanym przyjazdem.

Cennik zajęć 
Opłata za zajęcia 8 zł na jedno dziecko. 
Opiekunowie bezpłatnie.


 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

Zajęcia w Świetlicy MOK w Osinach ul. Szkolna 55 
Centrum Edukacji Regionalnej - lekcje regionalizmu na żywo

Wrzesień 9.00 lub 11.30
Temat: Od ziarenka do bochenka. 
Poznanie podstawowych rodzajów zbóż występujących w Polsce i ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Posługiwanie się narzędziami i maszynami potrzebnymi do zbioru zbóż z pól np. sierp, kosa, cep, żarna itp. Warsztaty artystyczne.

Październik 9.00 lub 11.30
Temat: Zapasy na zimę - kiszenie kapusty. 
Poznanie zwyczajów związanych z kiszeniem kapusty.  Szatkowanie kapusty na ręcznej szatkownicy, deptanie w beczce. Degustowanie zdrowej i pysznej surówki przygotowanej z kiszonej kapusty, jabłek i marchwi. Warsztaty muzyczne i plastyczne

Listopad 9.00 lub 11.30
Temat: Od paprotki do węgielka. 
Poznanie charakterystycznych cech węgla kamiennego, sposobów wykorzystania go w różnych gałęziach przemysłu, tradycji i przesądów górniczych.  Pasowanie na górnika, doświadczenie ciężkiej pracy w kopalni. Spotkanie w zainscenizowanej kopalni ze Skarbnikiem – duchem kopalni. Warsztaty muzyczne i plastyczne.

Grudzień 9.00 lub 11.30
Temat: Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 
Przedstawienie starych zwyczajów związanych z przygotowaniem się do Wigilii Bożego Narodzenia. Słuchanie legend lub opowiadań związanych z tym okresem. Wykonywanie ozdób świątecznych i nakrywanie do stołu z przestrzeganiem zwyczajów – siano, 12 potraw, biały obrus, dodatkowe miejsce dla nieprzewidzianego gościa itp. Wykonanie upominków pod choinkę.

Styczeń 9.00 lub 11.30
Temat: W karnawale czas na bale. 
Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek o tematyce karnawałowej. Przebieranie się w śląskie stroje ludowe.  Wesoła zabawa z kotylionami, nauka tańców śląskich i współczesnych, śpiewanie piosenek i przyśpiewek ludowych z ilustracją ruchową. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Luty  9.00 lub 11.30
Temat: Szkubaczki 
Poznanie zwyczajów związanych ze szkubaniem pierza. Zdobycie wiedzy na temat ptaków, których pióra są wykorzystane do poduszek i pierzyn. Prezentowanie i zachęcanie uczestników do innego wykorzystania i zastosowania piór: sprzątanie, odkurzanie, zamiatanie i wymiatanie. Nauka pisania gęsim piórem. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do pokazywanego zwyczaju.

Marzec  9.00 lub 11.30
Temat: Powitanie Wiosny. 
Ubieranie kukły Marzanny i Marzanioka, symbolizujących zimę.  Uczestniczenie w obrzędach związanych z pożegnaniem Zimy.  Osłuchanie z ludowymi przyśpiewkami i tańcami związanymi z topieniem Marzanny i witaniem wiosny.  Przygotowanie Gaika i witanie nim wiosny.   Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do obrzędu.

Marzec - Kwiecień 9.00 lub 11.30
Temat: Symbole Wielkanocy. 
Zapoznanie dzieci ze znaczeniem niektórych Wielkanocnych symboli: potrawy w koszyczku, jajko: kraszanka - pisanka, kurczątko, śmigus-dyngus.  Nakrywanie do stołu z zachowaniem tradycji. Wysłuchanie opowieści wielkanocnej. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne – wykonanie dekoracji świątecznych.

Kwiecień - Maj  9.00 lub 11.30
Temat: Śląskie strachy, straszki i straszydła 
Poznanie śląskich postaci bajkowych – utopek, bebok, straszek, połednica, podciep itp. Inscenizowanie z użyciem kukiełek różnych sytuacji, w których one występują. Ukazanie uniwersalnych wartości, którymi należy się kierować w życiu – uczciwość, wierność, przyjaźń, przestrzegani ogólnie przyjętych norm, itp. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Maj 9.00 lub 11.30
Temat: Dawne gry i zabawy śląskie.  
Poznanie dawnych zabaw podwórkowych z wykorzystaniem kół od rowerów, gumy, sznurka, patyków itp. oraz zabaw niewymagających żadnych rekwizytów.   Zabawy w sali i na świeżym powietrzu. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne

Czerwiec  9.00 lub 11.30
Temat: W gospodarstwie domowym. 
Przedstawienie prac w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem dawnych sprzętów: balia, rompla, magiel.   Obowiązki i przyjemności dzieci. Wesołe zabawy po pracy w gospodarstwie. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne. 

Czerwiec  9.00 lub 11.30
Temat: Noc świętojańska. 
Poznanie znaczenia Nocy Świętojańskiej w dawnych obyczajach. Obserwacja zwyczajów zwianych z wiciem wianków i puszczaniem ich na wodę. Zebranie informacji na temat wierzeń i przesądów związanych z przesileniem letnim.  Zabawy nad zainscenizowaną rzeką lub przy ognisku. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne. 

Każdy uczestnik zajęć w Centrum Edukacji Regionalnej otrzymuje czasopismo dla dzieci "Bajtel" będące podsumowaniem zdobytej wiedzy.


Zasady uczestnictwa z zajęciach
1.    Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci. 
2.    Podanie w przybliżeniu ilości uczestników.
3.    Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed planowanym przyjazdem.


Cennik zajęć 
Opłata za zajęcia (w zależności od tematu) wynosi 6 zł i 8 zł na jedno dziecko. 
Opiekunowie bezpłatnie.


 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS 4-6

Zajęcia w Świetlicy MOK w Osinach ul. Szkolna 55
Centrum Edukacji Regionalnej - lekcje regionalizmu na żywo

Wrzesień 9.00 lub 11.30

Temat: Żniwa. 
Tradycje i zwyczaje dożynkowe. Posługiwanie się narzędziami i maszynami potrzebnymi
do zbioru zbóż z pól.  Zastosowanie zbóż występujących w Polsce w przemyśle spożywczym. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez quizy rebusy, krzyżówki. Warsztaty artystyczne.

Październik  9.00 lub 11.30

Temat: Kiszona kapusta smaczna i zdrowa! 
Pochodzenie i zastosowanie kapusty oraz jej znaczenia w prawidłowym żywieniu.
Zapoznanie ze zwyczajem kiszenia kapusty na okres zimy, z wykorzystaniem dawnych
sprzętów i przedmiotów o muzealnej wartości.  Przygotowanie i degustacja surówki.
Warsztaty artystyczne

Listopad 9.00 lub 11.30

Temat: Tradycyjne dania i przysmaki kuchni śląskiej. 
Przepisy na popularne dania – wodzionka, kluski. Układanie jadłospisu na dzień powszedni
i świąteczny. Degustacja potraw śląskich. Rozwiązywanie krzyżówek z użyciem nazw gwarowych i potraw. Warsztaty artystyczne.

Grudzień 9.00 lub 11.30

Temat: Zwyczaje Bożonarodzeniowe. 
Poznanie zwyczajów świątecznych. Zapoznanie z legendami i opowiadaniami związanymi
z Bożym Narodzeniem. Porównanie świątecznych potraw podawanych dzisiaj z tradycyjnymi śląskimi daniami wigilijnymi. Przygotowanie odświętnego stołu z dekoracją świąteczną. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Luty 9.00 lub 11.30

Temat: Szkubaczki.
Poznanie zwyczajów związanych ze szkubaniem pierza. Zdobycie wiedzy na temat ptaków, których pióra są wykorzystane do poduszek i pierzyn. Prezentowanie i zachęcanie uczestników do innego wykorzystania i zastosowania piór. Nauka pisania gęsim piórem. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do pokazywanego zwyczaju.

Marzec 9.00 lub 11.30

Temat: Tajemnice kuchni śląskiej.  
Przepisy na popularne dania – wodzionka, kluski. Układanie jadłospisu na dzień powszedni
 i świąteczny. Degustacja potraw śląskich. Rozwiązywanie krzyżówek z użyciem nazw gwarowych potraw.

Marzec Kwiecień 9.00 lub 11.30

Temat: Tradycje i obrzędy Wielkanocne.
Poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Świętami Wielkanocnymi. Zainteresowanie folklorem związanym z wiosennymi świętami. Wielki tydzień – omówienie symboliki, tradycji, zwyczajów i wierzeń. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie quizów i zagadek. 

Maj 9.00 lub 11.30

Temat: Śląskie strachy, straszki i straszydła. 
Poznanie śląskich postaci bajkowych – utopek, bebok, straszek, połednica, podciep itp. Inscenizowanie z użyciem kukiełek różnych sytuacji, w których one występują. Ukazanie uniwersalnych wartości, którymi należy się kierować w życiu – uczciwość, wierność, przyjaźń, przestrzegani ogólnie przyjętych norm, itp. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.

Czerwiec 9.00 lub 11.30

Temat: Najkrótsza noc w roku - Noc Świętojańska.

Poznanie znaczenia Nocy Świętojańskiej w dawnych obyczajach. Obserwacja zwyczajów zwianych z wiciem wianków i puszczaniem ich na wodę. Zebranie informacji na temat wierzeń i przesądów związanych z przesileniem letnim. 


Każdy uczestnik zajęć w Centrum Edukacji Regionalnej otrzymuje czasopismo dla dzieci "Bajtel" będące podsumowaniem zdobytej wiedzy.

Zasady uczestnictwa z zajęciach
1.    Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci. 
2.    Podanie w przybliżeniu ilości uczestników.
3.    Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed planowanym przyjazdem.

Cennik zajęć 
Opłata za zajęcia 8 zł na jedno dziecko. 
Opiekunowie bezpłatnie.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.