Przewiń do:

Centrum Edukacji Regionalnej
Żory – Osiny, ul. Szkolna 55
www.zcr.zory.pl
tel. 607 036 779, 32 43 41 193

Pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej: Jadwiga Tabor,  Eryka Krawczyk, Leokadia Buchman, Ludwik Wróbel, Mariola Zygmund-Spendel, Barbara Wołczyk, Urszula Niechoj, Justyna Kołodziejczak, Barbara Karwot, Urszula Wróbel, Joanna Zygmund-Kipka.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Prowadzimy różnego rodzaju przedsięwzięcia, podczas których promujemy
śląską historię, tradycję i kulturę. Są to:

 • zajęcia warsztatowe z zakresu obrzędowości i folkloru śląskiego dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu całego województwa śląskiego,
 • warsztaty, seminaria i konferencje naukowe o tematyce nawiązującej do dziedzictwa kulturowego i regionalnego dla zainteresowanych nauczycieli,
 • biesiady propagujące zwyczaje oraz obrzędy regionalne i narodowe,
 • publikacje poświęcone kulturze ludowej – regionalnej i narodowej,
 • konkursy, wystawy, konferencje i warsztaty dotyczące znajomości regionu i wiedzy o mieście,
 • gromadzenie materiałów, narzędzi, sprzętu używanego w dawnych czasach,
 • publikowanie treści z zakresu regionalizmu dla dorosłych oraz dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci,
 • wydawanie pozycji książkowych zawierających informacje o regionie, jego tradycjach i legendach,
 • organizowanie zajęć dla grup zorganizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W LEKCJACH:

 1. Zapisy przyjmowane są:
  • pod numerem telefonu 32 43 41 193 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00)
  • pod numerem 607 036 779 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00).
 2. Liczebność grup – ok. 50 dzieci.
 3. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą obuwie zmienne.
 4. Na miesiąc przed planowanymi zajęciami opiekun grupy/kierownik wycieczki telefonicznie potwierdza udział dzieci w zajęciach.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują czasopismo Bajtel, będące podsumowaniem realizowanego tematu.

Uczestnicy poprzez czynny udział w zajęciach poznają najważniejsze zwyczaje charakterystyczne dla naszego regionu oraz zdobywają wiedzę z zakresu historii, tradycji i obrzędowości Górnego Śląska.
Lekcje regionalizmu na żywo prowadzone są profesjonalnie w rodzinnej atmosferze, z dużą dawką humoru i zabawy, uaktywniają każdą sferę rozwoju dziecka.

Cennik zajęć: opłata za zajęcia 2 h = 9 zł od dziecka,

Opiekunowie – bezpłatnie.

TEMATYKA LEKCJI REGIONALIZMU NA ŻYWO realizowana w cyklu rocznym

STYCZEŃ
W KARNAWALE CZAS NA BALE - Wesoła zabawa z nauką tradycyjnych tańców śląskich i współczesnych. Śpiewanie piosenek i przyśpiewek ludowych. Rozwiązywanie quizów, rebusów, krzyżówek oraz zajęcia plastyczne.

LUTY
W JAŚKU PIÓRA – SZKUBACZKI - Pierze, pióro, piórko – różne sposoby wykorzystania ptasich piór. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne nawiązujące do tematu.

MARZEC / KWIECIEŃ
ŻEGNAJ MARZANNO, ZIMOWA PANNO - Zwyczaj topienia Marzanny i chodzenia z gaikiem. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

MARZEC / KWIECIEŃ
TRADYCJE I OBRZĘDY WIELKANOCNE - Zwyczaje i tradycje związane z Wielkim Postem i Wielkanocą. Śpiewanie tematycznych piosenek, rozwiązywanie zagadek i zajęcia plastyczne.

KWIECIEŃ / MAJ
STRACHY, STRASZKI I BEBOKI W LEGENDACH ŚLĄSKICH - Legendarne postaci występujące na Górnym Śląsku . Inscenizacje legend z udziałem dzieci. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

MAJ
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM – OD RANIUSIA DO WIECZORA - Jeden dzień z życia dawnej śląskiej rodziny z aktywnym udziałem dzieci. Śpiew, taniec, zajęcia plastyczne.

MAJ / CZERWIEC
DAWNE GRY I ZABAWY ŚLĄSKIE – ANAWOBISTU I CZORNY LUD - Dawne gry i zabawy z wykorzystaniem kreatywności dziecka. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

CZERWIEC
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – NAJKRÓTSZA NOC W ROKU - Świętojańskie zabawy przy zainscenizowanej rzece i ognisku. Śpiewanie tematycznych piosenek, rozwiązywanie zagadek i zajęcia plastyczne.

WRZESIEŃ
OD ZIARENKA DO BOCHENKA - Praca rolnika przy siewie i zbiorze płodów z pola. Poznanie podstawowych rodzajów zbóż występujących w Polsce i ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Tradycje i zwyczaje dożynkowe. Rozwiązywanie quizów, rebusów, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

PAŹDZIERNIK
KISZENIE KAPUSTY. Prace związane z kiszeniem kapusty. Poznanie jesiennych plonów. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek oraz tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

LISTOPAD
OD PAPROTKI DO WĘGIELKA. Najpopularniejszy śląski zawód – górnik, jego praca dawniej i dziś. Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek nawiązujących do pracy górnika. Tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.

GRUDZIEŃ
SPOTKANIA ZE ŚW. MIKOŁAJEM. Prawdziwa historia św. Mikołaja – inscenizacja spotkania z tradycyjnym Świętym Mikołajem, quizy, zagadki i zajęcia plastyczne nawiązujące do tematu. Są to specjalne zajęcia, w dniu 5, 6 i 7 grudnia. Koordynatorzy grup przygotowują prezenty dla dzieci, aby w zainscenizowanej scenografii nastąpiło rozdanie upominków.

GRUDZIEŃ
ZWYCZAJE I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE. Obrzędy wieczerzy wigilijnej na Śląsku z udziałem dzieci. Śpiewanie kolęd oraz inscenizacja jasełek. Rozwiązywanie quizów, rebusów, krzyżówek oraz zajęcia plastyczne nawiązujące do tradycji Bożego Narodzenia.

 

PROPOZYCJE DODATKOWYCH TEMATÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV–VIII

1. KUCHNIA ŚLĄSKA
Potrawy związane z porą roku i zaradnością gospodyń.Samodzielne przygotowanie wybranych potraw. Słownictwo gwarowe związane z domem, kuchnią, ogródkiem i gospodarstwem. Śpiewanie tematycznych piosenek, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek.

2. LUDOWE TAŃCE I PRZYŚPIEWKI ŚLĄSKIE
Prezentacja strojów codziennych i odświętnych z różnych regionów Śląska. Wybrane tańce i pieśniczki naszego regionu. Słownictwo gwarowe. Zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne.

3. O ŚLĄSKU PO ŚLĄSKU
Spotkanie z gwarą – scenki obyczajowe, wice, szpasy i konsztiki. Ciekawostki i różnorodności w gwarze śląskiej.

Początkowo Centrum Regionalne działało przy Zespole Placówek Oświatowych w Żorach-Osinach. Od stycznia 2010 roku CER działa w ramach Muzeum Miejskiego w Żorach. Od samego początku istnienia wydaje swoje czasopismo Młodego Miłośnika Żor – Bajtel, który ma za zadanie wprowadzić ucznia w przeszłość i kulturę regionu oraz utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę. W zajęciach biorą udział dzieci z całego województwa śląskiego. Tylko w 2016 roku Centrum Regionalne odwiedziło ponad 25 000 uczestników z 285 placówek z 70 miejscowości.

Historia

Centrum Edukacji Regionalnej działa od 13 marca 2000 roku. Pomysłodawczynią i koordynatorem wszystkich jego działań jest Jadwiga Tabor. Centrum Edukacji Regionalnej realizuje program pt. „Jestem Spadkobiercą i Twórcą Dziedzictwa Kulturowego” nr DKOS – 4014 – 4302 zatwierdzony przez MENIS. Autorkami programu są: Jadwiga Tabor, Leokadia Buchman, Mirosława Bieg i Maria Hanslik. Lekcje regionalizmu na żywo realizowane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Centrum Edukacji Regionalnej zostało docenione i zdobyło szereg nagród:

 1. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego – Jadwiga Tabor – 2010 r.
 2. Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Urszuli Niechoj, Mirosławy Bieg, Leokadii Buchman w 2010 r. i Joanny Kipki, Urszuli Wróbel w 2017 r.
 3. Ślązak Roku 2008 oraz laureat nagrody głównej XVIII Konkursu „Po naszymu – czyli po Śląsku” – Ludwik Wróbel
 4. Phoenix Sariensis – Nagrodę Miejską – 2012 r.
 5. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za „Wydarzenie Muzealne Roku 2015” w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego 2016 r.
 6. Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Żory w kategorii – Ochrona Kultury 2017 r.
 7. Nominacja do XVI edycji nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora – Marka Śląskie 2017 r. w kategorii – Dziedzictwo Kulturowe Regionu.

NASZE PUBLIKACJE

Dotychczas ukazały się następujące publikacje:

 1. Bajtel – czasopismo dla uczestników lekcji regionalizmu na żywo
 2. Żory piórem i pędzlem – część I–IV
 3. Z Żorkiem w plecaku – szlakiem zabytków i osobliwości przyrodniczych Żor i karty pracy
 4. Jak tu u nos piyknie – język, obyczaje i humor – część I i II
 5. Zachować mowę naszych ojców – język, obyczaje i humor – część I, II
 6. Co warto chronić i o czym warto pamiętać
 7. Śląsk a międzypokoleniowy przekaz tradycji
 8. Obraz tradycyjnej rodziny śląskiej współczesnego mieszkańca regionu śląskiego
 9. Językowy obraz kultury Śląska – kontynuacja tradycji Wojciecha Korfantego
 10. Wielokulturowy obraz sztuki ludowej Śląska
 11. Historia Żor słowem pisana, przez dzieci ilustrowana – część I i II
 12. Śladami krzyży i kapliczek naszej Małej Ojczyzny
 13. Śląskie zwyczaje i obrzędy ludowe
 14. Śląskie stroje ludowe – kolorowanka dla dzieci
 15. Entliczek, pentliczek, czerwony guziczek
 16. Czas pracy i świętowania w śląskich tradycjach ludowych, część I i II
 17. O Śląsku po Śląsku

 

CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Żory – Osiny, ul. Szkolna 55 | www.zcr.zory.pl | tel. 607 036 779, 32 43 41 193

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.