Przewiń do:

Dyrektor Muzeum

dr Lucjan Buchalik

Kustosz dyplomowany.

Etnolog, afrykanista – twórca żorskiej kolekcji pozaeuropejskiej (Afryka Zachodnia, Środkowa, Daleki Wschód), od 2003 roku dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach; studiował etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – doktorat („Więzy braterstwa u ludów Dogon i Kurumba, jako wynik wspólnoty losów i kultury”) obronił na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (2008); do Afryki po raz pierwszy wyjechał w 1985 roku – od tego czasu prowadzi badania, głównie w Mali, Burkinie Faso, Beninie, Togo, Ghanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ugandzie, Gwinei, Kamerunie i Czadzie. W latach 1998–2007 badał  pokrewieństwo żartów między ludami Dogonów i Kurumbów. Od 2010 do 2017 roku prowadził badania z zakresu antropologii turystyki wśród Dogonów w Mali i ludu Somba w Beninie i Togo, dotyczące zmian kulturowych zachodzących pod wpływem masowego ruchu turystycznego.

Podsumowaniem długoletnich prac terenowych są książki: „Kolorowy Sahel” (2000), „Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba” (2009), „Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów” (2011) oraz kilkadziesiąt artykułów w literaturze fachowej.

Od 2008 roku współpracuje z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, która organizuje pomoc dla dzieci w Afryce. Uczestniczył w budowie szkoły podstawowej w Pobe-Mengao (Burkina Faso; projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, realizowany  przez Centrum i warszawskie stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju).

Kiedy nie pracuje – gra w piłkę nożną, lubi też po meczu, popijając zimne piwo, omówić strategię gry. Szczególną sympatią darzy drużynę piłkarską Iskrę z rodzinnego Rownia – dzielnicy Żor.

 

Katarzyna Podyma

Główny inwentaryzator zbiorów
Kustosz

Magister historii i historii sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Muzealnik, czynnie zajmujący się praktyką i teorią muzealną; autorka projektów muzeologicznych „Yatenga” oraz „Polskie poznawanie świata”; autorka i współautorka projektów, dzięki którym muzeum uzyskało tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania za „Zintegrowany Plan Rozwoju Muzeum Miejskiego”, nagrodę specjalną w konkursie „Dobre Praktyki PPP”, wyróżnienie za „Wydarzenie Muzealne Sybilla 2014” w kategorii inwestycje, nagrodę za „Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016” w kategorii wystawy etnograficzne; autorka licznych wystaw z zakresu kultur pozaeuropejskich organizowanych w różnych ośrodkach muzealnych kraju; uczestniczka wypraw naukowo-badawczych do krajów Afryki Zachodniej; prowadzi własne badania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołów”; specjalista w zakresie projektów kulturoznawczo-edukacyjnych związanych z kulturami pozaeuropejskimi; za działalność edukacyjną wielokrotnie nagradzana, między innymi nagrodą indywidualną dyrektora Centrum Animacji Kultury w Warszawie za projekt „Bliżej Afryki” (2001), dwukrotnie nagrodą European Language Label Agencji Socrates za projekty „Ja-Ty-My. Mois-Tois-Nous” oraz „Laboratorium – Belgia frankofońska” (2002, 2007), otrzymała również wyróżnienie w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2003” Ministerstwa Kultury i Sztuki za dwuetapowy projekt edukacyjny „Ja-Ty-My. Mois-Tois-Nous” (1), „Sztuka – interaktywna droga poznania” (2) oraz Marszałka Województwa Śląskiego za projekt „Szlakiem czekolady…”.

Pełni funkcję głównego inwentaryzatora i nadzoruje zarządzanie zbiorami muzealnymi; odpowiada za funkcjonowanie Standardów Kontroli Zarządczej w Muzeum.

Zainteresowania: muzyka dawna, sztuka, twórcze rozmowy przy dobrym winie i serach.DZIAŁ HISTORII I KULTURY REGIONU

Jacek Struczyk
Adiunkt

Magister etnologii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego.

Autor kilkunastu wystaw z pogranicza etnologii, antropologii kultury i fotografii; pomysłodawca i kurator plenerowej „Galerii Pod Chmurką” (2005–2010) oraz współredaktor albumu fotograficznego Żory. Moje-Twoje-Nasze; otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2008 w kategorii "dokonania z zakresu inicjatyw kulturalnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego" za projekt "Homo Ludens".

Odpowiedzialny za zbiory Działu Historii i Kultury Regionu oraz muzealne bezpieczeństwo informacji.

Zainteresowania: antropologia dnia codziennego i fotografia.


Tomasz Górecki
Adiunkt muzealny

Magister politologii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego.

Współautor publikacji „Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci”, „Insygnia miasta Żory”, współredaktor publikacji „Leksykon Żorski”, członek kolegium redakcyjnego „Kalendarza Żorskiego”, autor wielu artykułów na temat historii miasta Żory i regionu. Autor edukacyjnego projektu muzealnego „Ślązacy pod Grunwaldem”, realizuje, przy współpracy, m.in. z Komendą Hufca ZHP Żory i Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku, projekty związane z opieką miejsc pamięci narodowej oraz promocji nowoczesnego patriotyzmu. Uczestnik wyprawy „Ossendowski 2013” do Republiki Mali i Gwinei oraz prelegent  na IV Kongresie Afrykanistycznym w Żorach w 2015 r. 

Odpowiedzialny w Muzeum za koordynowanie działań edukacyjnych oraz za bezpieczeństwo i ochronę zbiorów.

Zainteresowania: mediewistyka śląska, sariana, stosunki międzynarodowe w Afryce subsaharyjskiej, historia wojskowości.

Prywatnie: członek ZHP.


DZIAŁ KULTUR POZAEUROPEJSKICH

Barbara Pomykoł
Adiunkt muzealny


 

DZIAŁ EDUKACJI

 Joanna Cyganek
Adiunkt muzealny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filologii Polskiej.

Dziennikarka związana z Gazetą Żorską, redaktor Wydawnictwa Solo-Press (do 2015 r.) . Pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach.

Odpowiedzialna za politykę informacyjną instytucji.

Zainteresowania: literatura piękna.

 

 

Marietta Kalinowska-Bujak
Adiunkt muzealny

Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Magister Etnologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisała pracę magisterską z zakresu antropologii kulturowej  dotyczącą fenomenu Całunu Turyńskiego. Następnie analizowała z bliska ten temat  prowadząc badania w archiwum należącym do Muzeum Całunu Turyńskiego jako stypendystka rządu włoskiego.

Lubi pracę z dziećmi. Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim dały ku temu solidne podłoże merytoryczne, natomiast wieloletnia praktyka w placówkach przedszkolnych i szkolnych zapewniła bezcenne doświadczenie.

Zainteresowania: Świat, szczególnie ten podglądany od kuchni.


Danuta Kolarska (obecnie na urlopie)
Specjalista ds. edukacji muzealnej

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku pedagogika.

Autorka kilkunastu scenariuszy z zakresu lekcji i warsztatów muzealnych. Współautorka czasopisma dla dzieci „Bajtel” oraz „Podróż w nieznane”. Uczestniczka III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Galerii „Jan” w Jankowicach.

Odpowiedzialna za edukację muzealną.

Zainteresowania: rękodzieło, projektowanie wnętrz, malarstwo, podróże, fotografia.

 

DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW

dr Anna Flaga
Kierownik działu 

Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Wydziału Malarstwa.

Artysta malarz, autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, kurator wystaw sztuki w Muzeum, członek ZPAP; wyróżniana i nagradzana w ogólnopolskich konkursach fotograficznych i malarskich; uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich; zajmuję się malarstwem sztalugowym, grafiką komputerową, fotografią oraz projektowaniem graficznym 2D.

Kreuje wizerunek Muzeum; nadaje realne, artystyczne kształty wszystkim pomysłom muzealnym; jest odpowiedzialna za działania promocyjne i wydawnicze.

Zainteresowania: miłośnik sztuki i nart

 

Tatiana Hojczyk
Specjalista ds. grafiki

Inżynier, absolwentka Московского Государственного Горного Университета (МГГУ) oraz średniej szkoły muzycznej - Музыкальная школа при СОШ №301 в Москве.
Specjalista ds. projektowania wspomaganego komputerowo (Computer Aided Design), najbardziej ścisły umysł wśród muzealników.

Odpowiedzialna za projekty graficzne wydawnictw i wszystkich działań edukacyjnych.

Zainteresowania: fotografia i muzyka.

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR

Ewa Macura
Kierownik działu

Technik ekonomista, absolwentka Policealnego Studium Zawodowego w Cieszynie.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie, poparte licznymi szkoleniami i seminariami, jest specjalistą w zakresie kadr, obsługi administracyjnej (w tym z zakresu umów z twórcami, ochrony danych osobowych) oraz zamówień publicznych.

Odpowiedzialna poprawne funkcjonowanie zespołu muzealnego oraz stan infrastruktury muzealnej.

Zainteresowania: literatura fantasy, turystyka górska, sporty – biegi, rower.


Sabina Rokita
Kierownik administracji

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Marzanna Sobik
Główna księgowa

Magister ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Posiada certyfikat Ministra Finansów, prawie 30-letni staż pracy, regularnie uczestniczy w szkoleniach i seminariach z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych, VAT-u oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiedzialna za finanse Muzeum.

Zainteresowania: podróże, kryminały, literatura fantasy.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

Marta Szafraniec

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

Odpowiedzialna za funkcjonowanie sekretariatu i obieg dokumentów oraz prowadzenie kalendarza spotkań, kontakt z petentami oraz współpracę z Radą Muzeum.

Zainteresowania: książki kryminalne i biografie, sporty fitness oraz narciarstwo.


Jan Delowicz

Młodszy dokumentalista

Najważniejszy historyk w Muzeum. Niewyczerpane źródło informacji o historii Żor, zawiłości losów żorskiej gminy żydowskiej oraz ciemnych kart historii II wojny światowej. Efektem wielu lat spędzonych nad archiwaliami rozsianymi po całym świecie jest biblioteczka historii Żor i ich mieszkańców. Ponad dwieście artykułów, liczne opracowania naukowe i wystąpienia konferencyjne, wreszcie ponad 10 wydanych książek – to dorobek nie do przecenienia.

Odpowiedzialny za funkcjonowanie biblioteki wewnętrznej.

Wśród rozlicznych zainteresowań, należy szczególnie wyróżnić te, związane z kulturą żydowską. Przejawiły się one nie tylko w opracowaniach historycznych związanych z tematem funkcjonowania gminy żydowskiej w Żorach, ale przede wszystkim w działaniach związanych z ochroną pozostałości tej obecności w mieście i propagowaniem wiedzy o bogactwie odmienności kulturowych. 


Zuzanna Macura
Specjalista ds. sprzedaży i informacji


Ewelina Oślizło
Specjalista ds. sprzedaży i informacjiNiezastąpieni w naszym Muzeum, bez nich nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Dbają o czystość i stan techniczny budynku. Pomagają przy montażu wystaw oraz przy organizacji wszystkich imprez. Są niewidoczni, a zasługują na najwyższe laury.

Mariola Karakuła

Katarzyna Brożyna 

Andrzej Mroczek

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.