Przewiń do:

KRÓTKA HISTORIA MUZEUM. 15 LAT

SIEDZIBA

Było:

Muzeum Miejskie w Żorach zostało utworzone w grudniu 2000 r. z inicjatywy władz miasta Żory, osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika. Do roku 2013 mieściło się w wynajmowanych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Powierzchnia muzeum wynosiła wówczas 476 m2, w tym na powierzchnię wystawienniczą przypadało ok. 250 m2. Placówka zatrudniała osiem osób, w pierwszym roku działalności odwiedziło ją 4678 zwiedzających.

Jest:

W 2014 r. muzeum zostało przeniesione do nowej siedziby przy ul. Muzealnej 1/2 w Żorach. Do jego dyspozycji oddane zostały pomieszczenia w odrestaurowanej willi Haeringa oraz w dobudowanej części wystawienniczo-magazynowej. 

Muzeum dysponuje ogólną powierzchnią 1100 m2, w tym na powierzchnię wystawienniczą przypada 497 m2. Do dyspozycji placówki oddano również nowoczesną salę konferencyjną na 80 osób. Muzeum zatrudnia 21 pracowników. W pierwszym roku działalności w nowej siedzibie z oferty placówki skorzystało ponad 25 tys. osób.


 

 

ORGANIZACJA

Piętnastoletni okres działalności to czas realizacji kolejnych etapów Zintegrowanego Planu Rozwoju, który był nagradzany w różnych konkursach. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Muzeum Miejskiego w swoich podstawowych założeniach bazował na stworzeniu oferty:
otwartej, ujednoliconej, opartej na rzetelnym warsztacie naukowym, 
realizowanej przede wszystkim przez projekty kulturoznawczo-edukacyjne. 

  •  Samorządowy Lider Zarządzania

Nagroda w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” za nowatorskie podejście do zarządzania instytucją kultury w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju na bazie projektów obejmujących całe spektrum działań interdyscyplinarnych.

  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nagroda specjalna w konkursie „Dobre Praktyki PPP” za projekt inwestycyjny „Yatenga – Spotkanie Kultur Świata” za niespotykane podejście do idei partnerstwa prywatno-publicznego ze strony instytucji muzealnej.

  •  Sybilla 2013

Wyróżnienie w konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku za projekt „Inwestycja wspólnego interesu publiczno-prywatnego – Muzeum Miejskie w Żorach”. Inwestycja budowy siedziby muzeum została nagrodzona za nowatorskie rozwiązania na gruncie polskim, łączące sferę biznesu ze sferą publiczną w celu osiągnięcia zarówno obopólnej korzyści, jak i realizacji polityki Programu Partnerstwa Biznesowego dla potrzeb lokalnej społeczności.


 

 

ZBIORY / MAGAZYNY
Muzeum gromadzi obiekty z zakresu historii miasta Żory oraz historii i kultury regionu, jak również kultur pozaeuropejskich (szczególnie afrykańskich) w sposób przemyślany, w celu budowy reprezentatywnych kolekcji podkreślających charakter Muzeum oraz wyróżniających go spośród innych.

Było:
W pierwszy roku działalności Muzeum posiadało 616 muzealiów, w tym 442 obiekty na stanie inwentarza Działu Historii i Kultury Regionu oraz 174 obiekty na stanie inwentarza Działu Kultur Pozaeuropejskich.

Zbiory przechowywane były w wynajmowanych pomieszczeniach, nie spełniających wymogów konserwatorskich.

Jest:
Na koniec 2014 r. Muzeum posiada 4 559 muzealiów, w tym 2004 obiekty na stanie inwentarza Działu Historii i Kultury Regionu oraz 2 555 obiektów na stanie inwentarza Działu Kultur Pozaeuropejskich.

Zbiory przechowywane są w nowocześnie urządzonych magazynach dostosowanych do wymagań i charakteru zbiorów oraz zapewniających im pełne bezpieczeństwo. 


 

 

WYSTAWY
Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą w oparciu o zbiory własne i wypożyczenia. 
Wystawy są jednocześnie wyznacznikiem realizowanych projektów edukacyjnych.
Zbiory prezentowane są w ramach wystaw stałych i czasowych oraz w ramach wystaw objazdowych w innych ośrodkach muzealnych w kraju. 

wystawy stałe
Do roku 2015 Muzeum oddało do dyspozycji zwiedzających trzy wystawy stałe: „W afrykańskich wioskach”, „Historia miasta” oraz „W śląskiej izbie”. 

wystawy czasowe
Do roku 2015 Muzeum zorganizowało 113 wystaw czasowych, które obejrzało ponad 29 000 zwiedzających. 

Poniżej w pliku do pobrania znajduje się "15 lat historii pozaeuropejskich wystaw czasowych"


 

 

WYPRAWY NAUKOWO-BADAWCZE

Muzeum prowadzi regularną działalność naukowo-badawczą opartą na własnych badaniach terenowych pracowników, głównie w Afryce Zachodniej. Bezpośrednim efektem prowadzonych badań są nowe eksponaty, rozbudowa informacji naukowej muzeum oraz artykuły i publikacje naukowe pracowników.

Do roku 2015 muzeum zorganizowało 16 wypraw naukowo-badawczych.

Wyprawa „Atacora-Lurum 2001”
Pierwsza wyprawa muzealna. Teren badań obejmował Kraj Lurum zamieszkały przez lud Kurumba znajdujący się na północy Burkina Faso, przy trasie Djibo–Ouahiguya, oraz Kraj Dogonów znajdujący się w południowo-wschodniej części Republiki Mali. 

W wyprawie udział wzięli:
•    mgr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach),
•    mgr Katarzyna Podyma (Muzeum Miejskie w Żorach),
•    mgr Jacek Łapott (Muzeum Narodowe w Szczecinie).

Wyprawa „Ambasira 2005”
Badania były prowadzone w Kamerunie i Czadzie.

W wyprawie udział wzięli:
•    mgr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach),
•    mgr Katarzyna Podyma (Muzeum Miejskie w Żorach), 
•    dr Jacek Łapott (Muzeum Narodowe w Szczecinie),
•    mgr Agnieszka Tomaszewska (Muzeum Narodowe w Szczecinie).

Wyprawa „Ossendowski 2013”
Celem wyprawy było pozyskanie eksponatów na wystawę „Polskie poznawanie świata” z terenów Republiki Gwinei oraz południowej części Republiki Mali. Łącznie zakupiono 190 obiektów.

W wyprawie udział wzięli: 
•    dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach),
•    mgr Tomasz Górecki (Muzeum Miejskie w Żorach).


 

 

EDUKACJA
Edukacja rozwojowa
Muzeum od początku swojej działalności realizuje projekty z zakresu edukacji rozwojowej.
Działania edukacyjne są prowadzone na podstawie „Teorii Jednego Projektu”, która zakłada:
•    charakter kulturoznawczo-edukacyjny realizowanych projektów, 
•    przedstawianie w jak najszerszej perspektywie odmienności kulturowych,
•    interdyscyplinarność, 
•    podjęcie dialogu kulturowego,
•    wieloetapowość i długi czas realizacji projektów, 
•    otwartość oferty, zróżnicowanej pod względem zawartości merytorycznej i dostosowanej do wieku odbiorcy,
•    nacisk na pracę edukacyjną, stanowiącą zasadniczy element projektu.

Do roku 2015 muzeum zrealizowało 15 projektów kulturoznawczo-edukacyjnych.

Nowatorstwo projektów było wielokrotnie nagradzane. Wśród nagród można wymienić wyróżnienie „Sybilla”, nagrody i wyróżnienia marszałka województwa śląskiego oraz nagrody European Language Label.

Edukacja regionalna
Od 2010 r. w ramach edukacji muzealnej realizowane są zadania Centrum Edukacji Regionalnej. Głównym celem CER jest kształcenie kompetencji regionalnych, umiejętności analizy i obioru treści związanych z kulturą regionu dostępną dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, a także wyrównywanie szans uczniów na zdobycie wiedzy o miejscu zamieszkania i regionie. 

Centrum Edukacji Regionalnej realizuje projekt „Lekcje regionalizmu na żywo” prowadzony zgodnie z programem autorskim „Jestem spadkobiercą i twórcą dziedzictwa kulturowego”.

Muzeum przygotowywało co roku ofertę edukacyjną składającą się średnio z 23 tematów. Skorzystało z niej ponad 126 tys. odbiorców.


 

 

WYDAWNICTWA

Muzeum realizuje konsekwentną politykę wydawniczą, która zakłada równowagę pomiędzy wydawnictwami naukowymi, popularnonaukowymi i edukacyjnymi. Zadania są realizowane z dbałością zarówno o poziom naukowy, jak i edytorski.

Niektóre z wydawnictw zostały nagrodzone przez marszałka województwa śląskiego.

Do roku 2015 muzeum wydało 17 pozycji książkowych, 8 zeszytów muzealnych oraz opublikowało 15 edycji „Kalendarza Żorskiego” wraz z suplementem.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.