Przewiń do:

ZASADY UDOSTĘPNIA WIZERUNKÓW MUZEALIÓW, MATERIAŁÓW DOKUMENTACYJNYCH I ARCHIWALNYCH ORAZ UDZIELANIA LICENCJI

 

 Muzeum może:

  1. udostępnić swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania, filmowania w celach popularyzatorskich i naukowych,
  2. udzielić licencji na publikowanie wizerunków muzealiów i wnętrz muzealnych,
  3. udostępnić muzealia do fotografowania i filmowania,
  4. udostępnić do kopiowania dzieła sztuki (obrazy olejne, rysunki etc.),
  5. wykonać usługi fotograficzne na zlecenie (wykonuje i udostępnia fotografie w formie elektronicznej).

 

Zasady udostępniania:

 1.    Udostępniane zdjęć eksponatów na różnych nośnikach, materiałów dokumentacyjnych oraz filmowanie i udzielanie zgody na wykorzystanie wizerunków obiektów dokonywane są na podstawie pisemnego zamówienia.

Wzór zamówienia do pobrania na stronie muzeum.

2.    Udostępnianie wizerunków muzealiów oraz udzielanie licencji do publikacji:

       a)    Zasady udostępniania wizerunków oraz licencji odnoszą się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

       b)   Zgoda na udostępnienie wizerunku oraz prawa do publikacji może zostać udzielona na cele niekomercyjne (użytek prywatny, cele naukowe*, badawcze*, edukacyjne*) oraz na cele komercyjne**.

*Cel naukowy, badawczy lub edukacyjny musi zostać udokumentowany.
**Przez cel komercyjny rozumie się działalność, która służy bezpośrednio lub pośrednio osiąganiu zysku przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią.

W przypadku łącznego występowania celów przyznawana będzie kwalifikacja komercyjna.

       c)    Szczegółowe warunki udostępnienia wizerunku obiektów muzealnych oraz udzielania licencji na prawo do publikacji każdorazowo uzgadniana jest z pracownikiem właściwego działu, do zbiorów którego obiekt należy.

       d)   W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora Muzeum, może nastąpić obniżenie lub zwolnienie z opłat wyszczególnionych w tabeli poniżej.

       e)   Opłaty licencyjne ustalane są indywidualnie w granicach przedziału:

 

Opłata za udzielenie licencji na 1- krotne wykorzystanie zamówienia
Cel
niekomercyjny
Cel
komercyjny
Publikacja książkowa, katalogowa
1,00 zł
50 - 300 zł
Czasopisma, pocztówki, kalendarze, plakaty, ulotki, broszury, inne druki reklamowe
1,00 zł
100 - 500 zł
Publikacja w pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, etc.
1,00 zł
-


3.    Udostępnianie skanów muzealiów oraz materiałów bibliotecznych i archiwalnych:

       a)      Zamówienie wykonywane jest w przypadku, kiedy nie występuje ryzyko uszkodzenia podczas skanowania.

       b)      Wykonanie skanu możliwe jest wyłącznie na terenie muzeum.

       c)       Skany wykonywane są zgodnie z cennikiem:

 Rodzaj usługi
Cena
do użytku prywatnego (1 strona)
5,00 zł
cel naukowy (1 strona)
1,00 zł


4.    Udostępnianie kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych:

       a)    Zamówienie wykonywane jest w przypadku, kiedy nie występuje ryzyko uszkodzenia podczas kserowania.

       b)   Wykonanie kserokopii możliwe jest wyłącznie na terenie muzeum.

       c)    Kserokopie wykonywane są zgodnie z cennikiem:


Rodzaj usługi
Cena / Format A4
Cena / Format A3
 do użytku prywatnego (1 strona)
5,00 zł
6,00 zł
cel naukowy (1 strona)
1,00 zł
1,50 zł


5.    Za filmowanie ekspozycji opłata ustalana jest w cenie umownej.

6.    Przygotowanie materiału do fotografowania (reprodukowania) – za 1 godz. – 50,00 zł.

7.    Usługi nie objęte wyceną mogą być wykonywane na podstawie odrębnej umowy, która określa ich zakres i cenę.

 

 

Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów droga elektroniczną jest bezpłatny.

 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty,
w szczególności gdy dotyczy to uczniów i studentów oraz pracowników naukowych.

Załączniki

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.