Przewiń do:

POLITYKA PRYWATNOŚCI MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH

W ramach wykonania obowiązków administratora danych osobowych określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Muzeum Miejskie w Żorach przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania informacji przez Muzeum jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 

I. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień;

- w celu realizacji składanych przez użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w sklepie internetowym on-line;

- w celu prowadzenia serwisu, w szczególności procesu rejestracji;

- w celu wypełnienia formularza kontaktowego;

- w celu subskrypcji  newslettera,

- w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, takich jak: raporty, badania marketingowe, analizę oferowanych usług i ich rozwoju,

 

II. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, NIP: 6511579122, REGON: 277480212, reprezentowane przez dr Lucjana Buchalika – dyrektora.

 

III. Jak się skontaktować z Administratorem?

- przez pocztę elektroniczną: lucjanbuchalik@muzeum.zory.pl

- telefonicznie przez sekretariat (032) 43 43 714
- listownie: Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna ½, 44-240 Żory

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzania przez Muzeum Miejskie w Żorach. Kontakt przez pocztę elektroniczną: iod@muzeum.zory.pl lub telefonicznie: (032) 4343714, wew. 212.

 

IV. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

- użytkownik wyrazi na to zgodę lub

- będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

- będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,

- będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.


V. Prawa Użytkownika

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

- wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.


VI. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

- dokładne i aktualne,

- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

- bezpiecznie przechowywane.

 

VII. Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych zbiorów, pracowników i klientów, obszar Muzeum jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia). Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

 

VIII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.
Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

IX. Zmiany

Muzeum Miejskie w Żorach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, poprzez opublikowanie aktualnego tekstu na stronach Serwisu.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.