Przewiń do:

1.10–3.11.2006


Kontynuacja badań w ramach Etnologicznego Programu Badawczego „Braterstwo Dogon-Kurumba”; rozpoczęcie badań nad marionetkami.


CEL

Uzupełnienie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej braterstwu Dogonów i Kurumbów; pozyskanie obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach, z myślą o planowanej wystawie poświęconej masce afrykańskiej, ilustrującej proces przemian zachodzących w kulturach afrykańskich.


TEREN BADAŃ

Okolice Ségou – Markala nad Nigrem, zamieszkałe przez Bambarów, kraj Dogonów (Mali), królestwa Kurumbów: Karo, Lurum, Pela (Burkina Faso).


TEMATY BADAWCZE

• Wspólnota kulturowa ludów woltajskich na przykładzie Bambarów, Dogonów i Kurumbów.

• Przemiany w życiu codziennym (gospodarka, handel itp.) pod wpływem cywilizacji industrialnych i religii uniwersalistycznych (islam, chrześcijaństwo).

• Społeczne i religijne funkcje marionetek w społeczności Bambarów.

• Zmiany w sztuce (maska, rzeźba) pod kątem rozwoju turystyki i wpływu islamu.


UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Agnieszka Tomaszewska (historyk, Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Jakub Łapott (informatyk – pomoc techniczna).


EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji (10 godzin nagrań); 1100 zdjęć, pozyskanie 100 obiektów. Zebrane w tym roku i w poprzednich latach materiały pozwoliły Lucjanowi Buchalikowi na napisanie doktoratu poświęconemu braterstwu między dwoma zachodnioafrykańskimi społecznościami (2007), opublikowanemu w postaci książkowej oraz artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i popularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, 2009, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, Wrocław: PTL.

Lucjan Buchalik, 2010, Rola pokrewieństwa żartów w tworzeniu się współczesnego społeczeństwa Burkinabe (Burkina Faso), Piotr Jakubowski, Rafał Koschany (red.), „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, nr 6, Afryka to ludzie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 85–97, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie konferencji „Kraina obcych czyli świat pozaeuropejski”, Wrocław, 22–23.11.2007, organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.).

Lucjan Buchalik, 2010, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumbów, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2010, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 207–208.

Lucjan Buchalik, 2009, Dogonowie – rolnicy z Mali, [w:] Aleksandra Kośmicka, Marcin Kuleszo (red.), Wałbrzyskie spotkania z Afryką, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im. Angelusa Silesiusa, s. 5–13.

Lucjan Buchalik, Dogonowie – lud skał czy lud Syriusza, referat wygłoszony w trakcie konferencji „Wałbrzyskie spotkania z Afryką”, Wałbrzych 29–30.05.2009, organizator: Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.