Przewiń do:

11.09–15.11.2008
30.11–15.12.2008


Badania w ramach programów: Dogonowie w Mali – społeczność tradycyjna w warunkach globalizacji (autor: dr. Jacek Łapott); Próba rekonstrukcji tradycyjnego domu (daŋ) Kurumbów (autor: dr Lucjan Buchalik).


CEL

Realizacja założeń programowych grantu habilitacyjnego dr. Jacka Łapotta, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr 2641/B/H03/2008/35; badania zmian w tradycyjnej kulturze Kurumbów na przykładzie tradycyjnego budownictwa. Pomoc humanitarna dla mieszkańców Burkiny Faso w prowincji Soum (region Le Sahel), organizowana i finansowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.


TEREN BADAŃ

Kraj Dogonów w środkowym i zachodnim Mali; królestwo Lurum zamieszkane przez Kurumbów i Mossi w Burkinie Faso.


TEMATY BADAWCZE

  • Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geograficznych zamieszkanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).
  • Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogońskiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z własnymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego ludu prowadzonymi od trzydziestu lat.
  • Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz czynników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziaływujących na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.
  • Stan tradycyjnego budownictwa Kurumbów w kontekście zaniku tradycyjnych technik budowlanych.


UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maciej Ząbek (etnolog, Uniwersytet Warszawski), dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Iwona Nawrot (pedagog, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie), mgr Lidia Żur (chemik, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie), Jacek Nawrot (informatyk, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie).


EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów (20 godzin nagrań); 1067 zdjęć; filmy video (4 godziny); rekonstrukcja tradycyjnego domu Kurumbów; pozyskanie 166 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2010, Granice etniczności w relacjach między Mossi i Kurumbami w Burkina Faso, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 10, Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 69–84.

Katarzyna Podyma, 2010, Przestrzeń religijna w Afryce. Islam – pomiędzy religią a ruchem społecznym – praktyka dnia codziennego, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 10, Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 49–66.

Lucjan Buchalik, 2013, Shifting Patterns of Land Use and Ownership in Burkina Faso with a Case Study of Two Kurumba Villages – Bourzanga and Pobe-Mengao, [w:] Sandra J.T.M. Evers, Caroline Seagle and Froukje Krijtenburg (ed.), Africa for Sale? Positioning the State, Land and Society in Foreign Large-Scale Land Acquisitions in Africa, Leiden – Boston: Brill, s. 203–219, referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie konferencji „Africa for sale: Analysing and Theorizing Land Claims and Acqusitions”, Groningen 28–31.10.2010, organizator: Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies NVAS.

Lucjan Buchalik, Kurumbowie z Burkina Faso – charakterystyka ludu, referat wygłoszony w trakcie Konferencji „Różne oblicza Afryki”, Cieszyn 25.02.2009, organizator: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Katarzyna Podyma, 2014, Narodziny czy renesans? Paradoks sztuki Kurumbów na tle społeczno-ekonomicznych zmian życia codziennego, [w:] Sławomir Szafrański et al. (red.), Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, s. 483–494.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.