Przewiń do:

28.01–5.03.2008


Badania w ramach programów: Dogonowie w Mali – społeczność zachodnia w warunkach globalizacji (autor: dr Jacek Łapott); Marionetki w Mali (autorka: mgr Ewa Prądzyńska); Sztuka afrykańska – współczesne źródła (autorka: mgr Katarzyna Podyma).

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Miejskie w Żorach.


CEL

Przygotowanie założeń programowych do grantu habilitacyjnego dr. Jacka Łapotta, dotyczącego tradycyjnej kultury Dogonów w procesie zmian.


TEREN BADAŃ

Tereny zamieszkane przez ludy Bambara i Dogon w Mali – ze względu na stan zachowania sztuki tradycyjnej i jej wykorzystanie w życiu codziennym.


TEMATY BADAWCZE

  • Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geograficznych zamieszkiwanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).
  • Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogońskiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z własnymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego ludu, prowadzonymi od trzydziestu lat.
  • Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz czynników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziaływujących na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.
  • Badania nad stanem zachowania sztuki tradycyjnej i zakresem zmian zachodzących w sztuce na przestrzeni ostatnich lat.
  • Rejestracja i prowadzenie obserwacji podczas Festivalu sûr le Niger.


UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie). 


EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji; dokumentacja fotograficzna; pozyskanie 38 obiektów, w tym czterech kompletnych masek dogońskich do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej oraz referatu:

Katarzyna Podyma, 2009, Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość?, [w:] Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, „Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, t. 4, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 109–116.

Katarzyna Podyma, 2011, Sztuka bogactwem Afryki?, Sztuka bogactwem Afryki? Wpływ rynku antykwarycznego na życie codzienne mieszkańców Afryki Zachodniej, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 12, Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 611–627.

Katarzyna Podyma, 2010, Badania terenowe – elementem warsztatu historyka sztuki afrykańskiej, referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie II Kongresu Afrykanistow Polskich, Obra, 17–19.09.2010, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.